Jingle bells

Těšíme se na Vánoce! Zpíváme písničky, učíme se básničky, malujeme přáníčka a také pečeme cukroví. Vše po patří k času adventu.

Veselé Vánoce – stromeček, koledy, zvonečky, věnec, svíčka, ořech, jablko, betlém, kometa, vánoční tradice, jmelí, perníčky, dekorace,

Merry Christmas – tree, carols, bells, wreath, candle, nut, apple, nativity scene, comet, Christmas tradition, mistletoe, gingerbread, decorations,