Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání je naplánován v termínu od 2. – 6. května 2022.

Předběžný počet volných míst: 34

Počet volných míst v běžné třídě: 21

Počet volných míst v oční třídě: 14

Tento počet volných míst není závazný a může se v průběhu i po ukončení přijímacího řízení změnit.

Co je nutné dodat k zápisu dítěte:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí musí být doklad o očkování
 • kopie rodného listu dítěte pro kontrolu všech údajů na Žádosti o přijetí
 • pro přijetí dítěte do speciální oční třídy (zřízené dle § 16 odst. 10 školského zákona) doporučení školského poradenského zařízení
 • jestliže zastupuje dítě jiná osoba než-li zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat
 • v případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte

Kde získat žádost k předškolnímu vzdělávání?

Žádost bude od 18. dubna dostupná na Portálu předškolního vzdělávání. Žádost si na portále můžete předvyplnit elektronicky a k zápisu ji přinesete vytištěnou. V nezbytném případě si můžete žádost vyzvednout v prostorách mateřské školy po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu na adresu sabina.cemova@zskrestova.cz

Odkaz na Portál předškolního vzdělávání zde: https://ms.ostrava.cz/booking/

Jak nám příslušné dokumenty předat?

 • osobním podáním  do rukou zástupce pro předškolní vzdělávání
  • v den zápisu (řádné zápisy pro školní rok 2022/2023)
 • do datové schránky základní školy – není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce, ID datové schránky: 2s7vcv4
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou

Osobní předání bude možné v těchto časech:

 • Pondělí – 15:00 až 16:30
 • Úterý – 14:00 až 15:30
 • Středa – 9:00 až 10:30
 • Čtvrtek – 9:00 až 10:30
 • Pátek – 8:00 až 9:00

Kritéria pro pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dostupné zde:

Ostatní informace naleznete na webových stránkách Portálu k předškolnímu vzdělávání.

https://ms.ostrava.cz/info/