In my class…

Děti byly seznámeny s novými slovíčky a frázemi, se kterými se setkávají každodenně. Jak od pozdravu samotného, tak třeba až po otázku jak se dnes kamarád má. Největší motivací pro dítě je, že se může zapojit do hry, do komunikace. A pokud je v angličtině, prostředkem je právě tato řeč. Dítě je tak motivováno reagovat a mluvit a učí se využívat řeč přirozeně v běžných a konkrétních situacích. Proto se snažíme využívat základní slovíčka i během činností. zařazené fráze : Thank you, What’s your name?, Hi, My name is…, Goodbye.