Dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL – Škola pro život IV

Z rozpočtu statutárního města Ostravy jsme získali dotaci 315 tisíc Kč na realizaci projektu Škola pro život IV., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2023/2024.

V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice, zeměpisu a ve výchově ke zdraví na 2. stupni základní školy. Z projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

Text: V. Rymiecová