Den Země

„Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz,

tvá tráva zelená, dál chrání nás.

Máš závoj z oblaků, bílých, jak sníh,

hvězdo má, bárko zázraků na nebesích….“

Planeta Země je náš domov, o který je potřeba se starat. Tak jako každý rok, i letos byl „den Země“ a každý by měl v tento den dělat něco, čím by naší Zemi pomohl, aby se jí dařilo a byla zdravá a plná radosti.

Naše mateřské školy – Majora Nováka a Ignáta Hermanna, spojily síly a jako jedna velká parta se pustily společně do práce. Bylo tu plno různých stanovišť, kde se mohly děti nejen dozvědět, jak naší planetě pomáhat, ale čekaly tu i různé pokusy, jako například tvoření duhy nebo dokonce výroba vlastní pitné vody. Po absolvování všech stanovišť dostala každá třída diplom za pomoc Zemi a sladkou odměnu. Dnes už víme, že je velmi důležité si naší planety, našeho domova, vážit a pečovat o něj co nejlépe to dokážeme.