Delfínci poznávají třídní pravidla

Zahájili jsme nový školní rok a proto se děti nejprve seznamovaly nejen s novými kamarády, ale také třídními pravidly. Nejprve jsme si ukázali pravidla v praktické ukázce a po té si jej zdůvodnili a nakreslili. Např. ukázka kapičkového pravidla – mytí rukou (uzavřené umyvadlo) s otevřeným kohoutkem na plno x šetření vodou. Samostatné hledání chyb a nacházení správného řešení dětem přinášelo velkou radost. Následovala dramatizace ukázky, jak se Delfínek rád hádal s kamarády. Opět děti hledaly správné řešení. Máme i další pravidla, zkuste se zeptat dětí, zda si na ně vzpomenou? Během týdne děti poznávaly dny v týdnu, počasí a roční období. Také nás doprovázela anglčtina a to formou hry např: „Simon says“ a písní: „Monday“ a „Make a circle.“ Pohybové aktivity probíhaly v rámci každého dne. Pojďte se podívat, jak nám ten nový škol rok pěkně začal.