Co umí moje tělo?

Jedna ruka, druhá ruka,

do dlaně si prstík ťuká.

Pěsti, lokty, ramena,

hlava, břicho, kolena,

čelo, brada, nos,

Honza chodí bos!

Lidské tělo – takové bylo březnové téma na přání, které si děti vymyslely a odhlasovaly. Proto jsme společně přemýšleli, jak se která část těla jmenuje a k čemu slouží, a o lidském těle byly také všechny naše koutky. Děti si v nich procvičovaly zrakovou diferenciaci a předmatematické dovednosti při rozlišování a nápodobě písma, zrakovou analýzu a syntézu při skládání tvaru ruky, smysl pro rytmus a hrubou motoriku při pohybových hrách a sluchovou paměť při seznamování s novými básničkami a písničkami. Rozvíjely také svou prostorovou orientaci a představivost při sestavování postav z různorodých kostek a dozvěděly se, že každý člověk na světě má jiný otisk prstu. To si hned ověřily na jednoduchém pokusu – barevné otisky prstů dětí i paní učitelky zkoumaly lupou a hledaly mezi nimi odlišnosti. Zahrály si také na doktory, když na světelném panelu zkoumaly rentgenové snímky celé lidské kostry, sestavovaly svůj obličej z dřevěné mozaiky a spoustu dalšího. Na to, jak jim to šlo, se můžete podívat v galerii.