CLIL – Želvičky

Třída ŽELVIČEK je plná šikovných dětiček. Věkové složení třídy je od 3 do 6 let. Díky dotacím města Ostravy můžeme realizovat projekt Škola pro život III. Děti se seznamují s angličtinou, prostřednictvím metody CLIL v průběhu celého dne a to jak při běžných činnostech, tak při řízených činnostech či pobytu venku. Naše třída pracuje ráda s písničkami, tancem a prožitkem. V těchto situacích se angličtina velmi dobře dostává do hlaviček a není to vlastně ani učení, ale zábava. Díky CLILU mají děti mnoho nových podnětných materiálů, pracovních listů a her podporující učení anglického jazyka.

School children. V měsíci červnu nás čekalo loučení se čtyřmi šikovnými slečnami, které už v září čeká nové dobrodružství ve škole. Opakovali jsme barvy, zvířáta, číslovky a běžné denní fráze. Starší děti – předškoláci formou hry na školu zkoušeli mladší děti.

✅ Vocabulary: forgot, Holiday, school, boy, girl, sad, happy, celebrate, summer, sun, wather, sand, sea, turtle.

✅ Phrases:

🟦 Diden´t forget

🟦 Clean your table it´s playtime

🟦 See you tomorrow

🟦 Tidy up around you

🟦 Go wash you hands

🟦 How are you today?

🟦 Nice to see you

How Bees Make Honey“ Pro děti byl květnový výlet na včelí stezku velký zážitek. Proto jsme zařadili i několik slovíček a frází k tomuto tématu. V přírodě se přeci jen učí nejlépe a proto Let’s go on a trip!

✅ Vocabulary: Bees, honey, diligent, work hard, yellow, black, stripes, flower, honey.

✅ Phrases:

🟦Work hard.

🟦Diligent as a bee.

🟦Let’s work together!

🟦Let’s go on a trip!

Happy Easter začátek měsíce dubna se nesl v tónu Velikonoc svátků jara. Děti malovaly vajíčka, vyráběly dekorace z přírodnin a dočkaly se i Velikonočního zajíčka který jim velmi pečlivě schoval balíčky s překvapením.

✅ Vocabulary:
egg, chick, paint, hide, bunny, lamb, bow, sweets, basket, around, grass, ears,

✅ Phrases:

🟦 Why we do celebrate Easter?

🟦 Are you ready?

🟦 Hop, hop little bunny!

🟦Early easter morning

🟦 My pretty easter basket

Valentine´s day – V měsíci únoru bylo ve třídě Želviček spouta srdíček, přáníček a oslav. Měli jsme hned několik narozenin a užili jsme si krásný srdíčkový den kdy jindy než 14.2.

Vocabulary Heart, say, Valentine ´s day, letter, kiss, gift, flower, chocolate, dance, red

Phrases:

🟦 I love you

🟦 I make a valentine for you

🟦 clap our hands

🟦 I´ll give you

Birds in winter – Během měsíce ledna se děti ze třídy želviček staraly o ptáčky v zimě. Nosily jim krmení, vyráběly si ptáčky různých druhů a učily se nové písničky i slovíčka.

Vocabulary hop, jump, fly, lift, easy, birds, free, grain, hungry, smnow, nest, sky, sparrows

Phrases:

🟦 Flap Your Wings Together

🟦 you are flying

🟦 How to fly?

🟦 if you wants to learn to fly

🟦 it´s easy

🟦 take off

Merry Christmas - v prosinci se malí i velcí ze třídy Želviček těšili na Vánoce. We are looking forward to Christmas…
✅ Vocabulary tree, carols, bells, wreath, candle, nut, apple, nativity scene, comet, Christmas tradition, mistletoe, gingerbread, decorations.
✅  Phrases: 
🟦 It's snowing…
🟦I see 1,2,3,4 snowballs
🟦Build a snowman.
🟦 Write a letter.
🟦 What can you do in the snow? 
🟦 I can make a snow angel in the snow.

Visiting the forest – Třída Želviček strávila velkou část měsíce listopadu v lese, kde se učily poznávat zvířata, rozdíly mezi listnatým a jehličnatým stromem, jejich plody a spousty nových slovíček. Běžné denní fráze byly doplněny o následující.
Have you finished? You can finish tomorrow

Vocabulary forest animals, hibernation, winter supplies, squirrel, fox, bear, hedgehog, birds flying away, animal tracks, lair, chestnuts, nuts, acorns, seeds, cones.

Phrases:
🟦 Searching food for the winter…
🟦 I see…
🟦I don’t see…
Animals need food and place to go – dramatize.

A protože nás na konci měsíce čeká uspávání broučků posloucháme teď před odpočinkem ukolébavku pro děti i zvířátka z lesa

Ghostly week - V říjnu jsme si ve třídě Želvička povídali o ovoci a zelenině, ale nejvíce se všechny děti těšily na Halloween. Vydlabali jsme si společně dýni a udělali podzimní/strašidelnou výzdobu. Poslední den v měsíci říjnu se děti oblékly do masek malovaly, tancovaly, čarovaly a plnily různé strašidelné úkoly.

✅ Vocabulary spider, wizard, witch, skeleton, hat, web, bat, pumpkin,, apple, pear, banana, carrot, 

✅  Phrases:
🟦 My favorite fruit/vegetable is...
🟦 Mother ghost
🟦 back to the house
🟦 five little ghost
🟦 What is day today? – Today is Halloween! 
Welcome friends, here we go!
V měsíci září jsme upevňovali základní fráze a slovíčka, jako jsou barvy, tvary, počty a běžné denní fráze. Dětmi vybrané téma byla doprava a tak jsme se učili hlavně názorně a venku.

✅ Vocabulary Friends, Hello, hands, boy, girl, Transport, aircraft, car, bus, ship, traktor, bike, scooter, motorbike, train, tram. Red, green, stop, go! numbers 1-10, goodbye, friend/s, teacher, child, children/s,

✅  Phrases: 
🟦Hold your hand and make the cirkle.
🟦 What is your name? 
🟦 Good day, Good morning childrens, teacher
🟦 Thank you
🟦 How are you? 
🟦 Let´s go! 
🟦 for you!
🟦 Wash your hands.
🟦 Come with me. 
🟦 Say with me. 
🟦We clean up.
🟦What color is it?