CLIL – Mořští koníci

Mořský koníček to je třída plná bystrých hlaviček. Tuto třídu navštěvují ty nejmenší děti od 2 do 4 let. A právě díky dotacím města Ostravy můžeme realizovat projekt Škola pro život III i u našich dětí. Děti seznamuje s Anglickým jazykem metodou CLIL. To znamená, že se snažíme děti s angličtinou seznamovat v průběhu celého dne a při různých aktivitách. Mezi nejoblíbenější anglické aktivity patří u našich děti rozhodně písničky nebo tzv. Nursery Rhymes. Jedná se o ty nejznámější říkanky, jako je například Head and Shoulders, Knees and Toes, během kterých si děti nenucenou formou protáhnou nejen svá tělíčka, ale naučí se i nová slovíčka.

NOVOROČNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU

Nový rok nám začal ve znamení sněhu. Proto jsme se s mořskými koníčky vydali na výpravu – a to prozkoumávat krásy Severního a jižního pólu. Taky jsme si povídali o různých zimních radovánkách, které se v tomto počasí dají dělat. Zahráli jsme si proto například na lyžaře či hokejisty. V neposlední řadě jsme se věnovali taky teplému oblečení, které nesmíme žádném případě v takové zimě opomenout.

✅ Vocabulary:

South Pole, North Pole, Penguin, Seal, Polar bear, Igloo, Fish, Skiing, Skating, Ice hockey, Snowman, Hat, Scarf, Gloves, Winter clothes.

✅ Phrases:

🟦 Do you like winter? Yes I do./ No I don´t.

🟦 Do you have a scarf? Yes I have, No I haven´t.

🟦 Build a Snowman.

✅ Song:

🟦 10 little penguins

VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční čas v mořském koníkovi utekl jako voda. Zdobili jsme stromeček nejen ve třídě, ale i na náměstí Ostrava – Jih, pekli jsme společně vanilkové rohlíčky, nasávali vánoční atmosféru na vánočních trzích, bobovali a nebo tvořili společně s rodiči na vánočních dílničkách. A v neposlední řadě jsme si samozřejmě udělali i svůj Vánoční den, kde jsme si rozdávali dárečky.

✅ Vocabulary:

Advent, candle, christmas, snow, devil, angel, st. Nicholas, christmas tree, christmas time, christmas carol, traditions, christmas dinner.

✅ Phrases:

🟦 Chistmas is coming.

🟦 Do you like Christmas? Yes I do/ No, I don´t.

🟦 This is a christmas tree.

✅ Song:

🟦 Jingle Bells, We Wish you a Merry Christmas

PODZIM V MOŘSKÉM KONÍKOVI

Podzim u mořských koníčků byl velice různorodý. Povídali jsme si jak o typických znacích podzimu jako je sklizeň nejrůznějšího ovoce a zeleniny či změnách počasí. Tak i o knihách, jelikož jsme navštívili knihovnu. Avšak nezapomněli jsme ani na významné svátky, kterých je na podzim třeba oslavit hned několik (Halloween, Dušičky, sv. Martin).

✅ Vocabulary:

Seasons of the year, colors, fruit, vegetable, pumpkin, ghost, bat, witch, horse, St. Martin, legend, book, library, alphabet, fairytale, story.

✅ Phrases:

🟦 What is this? This is a/an …

🟦 What is your favourite fruit?

🟦 My favourite book is…

✅ Song:

🟦 Alphabet song, Two little blackbirds

SEZNÁMENÍ S ANGLIČTINOU

V záři jsme se seznámili s novými kamarády a přivítali je u nás v mořském koníkovi. Společně jsme si vytvořili pravidla třídy, kterými se budeme řídit po zbytek roku. Září jsme zakončili povídáním o sv. Václavovi, patronovi české země.

✅ Vocabulary:

Me, My, Friend, Name, Good, Bad, Circle, Rules, Up, Down, Stand Up, Sit Down, Celebration, St. Venceslav.

✅ Phrases:

🟦 How are you?

🟦 What is your name?

🟦 It´s time to make a circle.

✅ Song:

🟦 Tidy Up song, Hello, Make a circle, Friends.

S JAKÝMI TÉMATY, SLOVÍČKY, PÍSNĚMI A FRÁZEMI SE DĚTI ZE TŘÍDY DELFÍNEK MĚLY MOŽNOST SEZNÁMIT V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NÍŽE.

KVĚTEN 2023

V měsíci květnu slavily všechny maminky svátek, ale svůj den také slavily rodiny. S dětmi jsme si povídali o tom, kdo do rodiny patří, jak se říká jednotlivým členům a o významu a důležitosti rodiny pro každého z nás.

✅ Vocabulary:

Mother, father, sister, brother, baby, family

✅ Phrases:

🟦 Where are you?

🟦 Here I am.

🟦 How do you do?

✅ Song:

🟦 Finger family song

DUBEN 2023

Jaro se začalo opravdu probouzet ze zimniho spánku, a příroda kolem nás začala pučit barevnými květy, a dokonce i stromy se začaly znovu zelenat. V měsíci dubnu jsme děti seznámili s novými anglickými pojmy k tématu Den Země, stromy kolem nás a pomoc matce přírodě úklidem od nečistot a nepořádku. Společně jsme se pustili do jarního úklidu a povídali si o tom, jak o prostředí kolem sebe pečovat a chránit tak naši přírodu, zvířátka i sebe.

Vocabulary:

nature, help, Earth day, clean up, wash your hands, trees, trash, green, yellow, blue, brown

Phrases:

🟦 Go to the badhroom and wash your hands. Look at the mirror and use a towel.

🟦 Can you help me?

🟦 1,2,3 eyes on me! Everybody tidy up, plese and thank you.

Say with me:

1-2-3 Eyes on me

Song:

BŘEZEN 2023

Měsíc březen je měsícem knih. A tak jsme se celý měsíc věnovali knížkám. Vyrobili jsme si svojí úplně první knížku, povídali jsme si o našich oblíbených knihách nebo si zkusili psát na psacím stroji. Dokonce jsme navštívili knihovnu, kde pro nás byl připraven zajímavý program s Medvídkem Pú. Seznámili jsme se s několika novými slovíčky či frázemi a naučili se novou písničku.

✅ Vocabulary:

Book, paper, writer, illustrator, library, letters A-Z, alphabet.

✅ Phrases:

🟦 My favourite book.

🟦 How to Write a Book.

🟦 Read a Book.

✅ Song:

ABC Song

ÚNOR 2023

Měsíc únor plný pohádek, pohádkových postav a karnevalový masek. Děti se staly na chvíli herci a vyzkoušeli si zahrát všechny postavy z pohádky: O veliké řepě. Seznámily se s několika frázemi a anglickými slovíčky, procvičili si nejen počty, ale také názvy jednotlivých zvířat.

✅ Vocabulary:

Story, start, finish, garden, cat, dog, mouse, people, animals, count 1-10

✅ Phrases:

🟦 It’s time to … go to sleep/go for a walk/ wake up, listen to the story…

🟦 Quiet, please.

🟦 I can count to ten. ( 1-10)

Song:

You are my sunshine

LEDEN 2023

Tentokrát se děti seznamily s anglickou básničkou se zapojením pohybu, o dvou malých černých ptačcích. Procvičili jsme si dech, foukaním do peříček, poznávali jsme barvy a určovali počty do pěti. Hráli jsme spoustu her k upevnění pojmů „sit down“ a „stand up“. Ptáčky z básničky jsme na závěr i malovali temperovou barvou.

✅ Vocabulary: Bird, fly, wings, hill, little, colours

✅ Phrases:

🟦 Come back, fly away

🟦 Stand up, sit down, sit down on the bench

🟦 One, two, three, look at me

✅ Say with me:

•Two little black birds, sitting on the hill. One named Jack, one named Jill. Fly away Jack, fly away Jill. Come Back Jack, Come Back Jill!

PROSINEC 2022

Vánoční čas už je tady, a těšení se na Ježíška nás provází téměř každým dnem. Během posledního měsíce v roce jsme stihli spoustu aktivit, dozvěděli se mnoho zajímavostí a zároveň si procvičili některé nové i známé fráze a pojmy. Se zapamatováním nových slovíček, si vždy pomůžeme jednoduchou písničkou. Tentokrát, je to píseň vánoční.

✅ Vocabulary:

• reindeer, snowman, Santa, happy holliday, merry christmas, christmas tree, gift

✅ Phrases:

🟦 We wish you a merry christmas.

🟦 Please, try again.

🟦 Go, to the bathroom and wash your hands.

✅ Song:

•Hello reindeer

LISTOPAD 2022

V listopadu jsme dětem přiblížili zvířata, která mohou žít na farmě, tedy: FARM ANIMALS. Navštívili jsme farmu DUBĚNKA, hledali jsme zvířata v pohádkách a nakonec si děti, zahrály pohádku „Boudo budko“, která v jejich podání byla krásným kulturním zážitkem! Zvířata jsme napodobovali chůzí, během i skoky. Slovní zásobu jsme si tedy rozšířili i o tato nová slova, za pomocí jednoduché písničky.

✅ Vocabulary:

• rabit, cow, sheep, chicken, horse, dog, cat, mouse, running, walking, hop, jumping, tiptoe, swimming, stop

✅ Phrases:

🟦 One, two, three, look at me.

🟦 Now, let’s stop.

🟦 It’s time to go.

✅ Sing a song:

• Walking, walking

ŘÍJEN 2022

Měsíc říjen byl plný podzimního ovoce, které jsme společně zkoumali všemi smysly. Děti, se seznamily s názvy zeleniny i ovoce a možnostmi, jak tyto plody zpracovat a uchovat na zimní časy. Procvičili jsme si nejen anglické názvy jednotlivých plodů, ale také barvy a číslice, které jsme využili během zábavných her a aktivit k upevnění znalostí.

Konec měsíce října jsme zakončili svátkem všech zemřelých a povídali jsme si o tradicích zahraničního svátku „Halloweenu“ a našeho svátku „Dušičky“. Svátky jsme porovnávali a přiblížili si důležitost a tradici tohoto dne pro lidi v dané zemi. Děti, se tak měly možnost dozvědět, jak slaví i jiné děti svátek zesnulých. Halloween už začínají znát i děti u nás, proto jsme dětem připravili haloweenskou dobrodružnou stezku plnou úkolů a v tento den nikomu nechyběl strašidelný kostým k dotvoření haloweenské atmosféry. Téma jsme dětem obohatili o nová slovíčka, hry a písně a zároveň, jsme již známé anglické fráze a pojmy zařazovali v průběhu dne do běžných aktivit.

Vocabulary:

• fruit, vegetable, apples, pears, cherries, blueberries, apricots, grapes, raspberries, peas, cucumber salad, peppers, carrots, broccoli, cauliflower, mushrooms, lentils, beans, corn, herbs, nuts, pumpkin, potatoes count, one – ten…

• spider, holiday, tradition, candle, light a candle, costume, mask, ghosts, witch, skeleton, decorations, evening, day, moon, sweets, family, scary movies, children in costumes, memory, lady death, full moon…

Phrases:

🟦 I can count. Can you count with me?

🟦 Do you like fruit/vegetable ?

🟦 What colour is this….?

🟦 Trick on treat!

🟦 Can you make a happy/angry/scared/sad/ face? ( Jack-o‘-lanter)

🟦 One, two, three, look at me.

🟦 It’s time the make the cirkle.

Sing a song:

🟦 One potatoe, two potatoes…

🟦 Can you happy a make face?

ZÁŘÍ 2022

Třída Mořský koník v letošním školním roce přivítala spoustu úplně nových dětí, a to celkem 18 z počtu 24. Proto, bylo potřeba nově příchozí děti seznámit nejen s novými kamarády, ale taky prostory školky a hlavně našimi každodenními rituály a společnými pravidly, kterými se během roku všichni řídíme.

Seznámily jsme děti s několika základními slovíčky, pozdravy, frázemi a písněmi, které mohou slyšet téměř denně po celý následující školní rok. A jaká slovíčka to jsou? Tak se na ně podívejte:

Vocabulary:

Hello, good morning, bye bye, goodbye, friend, teacher, child, children, table, chair, bench, class, rule, hand, plate, cirkle, tidy up, stand up, sit down, color (red, blue, green, yellow, purpple, brown, orange…)numbers 1-10, apple, potatoe, fox, song, big, small, round, rainbow, cloud, sun, rain, day, weather, time, boys, girls, happy, sad, thank you, please, toys, toilet, bathroom, sing, up, down, picture

Phrases:

🟦 What’your name?

🟦 How are you?Are you happy or are you sad?

🟦 Hold your hand and make the cirkle.

🟦 What’s your favorite color?

🟦 Good morning childrens. Good morning teacher.

🟦 Wash your hands. Go to the toilet.

🟦 Be quiet, please.

🟦It‘ time to…eat/sleep/make a cirkle/go out/tidy up…

🟦 Sit down on the bench/on the chair…

🟦 Give me five! Clap for you!

🟦 Can you clap your hands?

🟦 I can count to 10. Can you count to 10?

🟦 Say with me…., show me…Sing with me…

Sing a song:

🟦 Make the cirkle:

🟦 Hello, hello…

🟦 Friends, friens, 1,2,3 all my friends are here with me!