Byla jednou jedna zebra- díl 2 🚂🚃

To ví přece každé dítě,přes ulici opatrně.

Kdo přechází na přechodu,netrpí žádnou škodu.

Tam, kde dobrý rozhled schází, tam se nikdy nepřichází.

Protože dopravní prostředky jsou téma, o kterém se můžeme bavit dlouho, tak na přání dětí jsme si ho v chobotničkách 🐙prodloužili.

Byly zařazeny kreativní aktivity, kdy dětí využívaly různá razítka nebo si zahrály i na školu, kde vyhledávaly jednotlivé písmena k obrázkům dle nápisu, přepisovaly slova k tématu nebo je vytleskávaly a zaznamovaly do jednotlivých obrázků.

Pro procvičení si správného úchop psacího náčiní a pro uvolnění ramenního kloubů, bylo nutné zařazení uvolňováním cviků s grafickými prvky. Děti v brzké době nastoupí do školy, a je potřeba stále pivovat.

Pro procvičení pleoptiky jsme tento týden využili především světelný panel, kdy si děti vybíraly z dvou druhů semaforu. V pokusech děti hledaly dvojice dopravních prostředků schovaných v krupicia byla připravena i různá pexesa, skládačky a domina s touto tématikou.

Pracovali jsme v různě velkých skupinkách, kdy dětí se učí spolu komunikovat, navzájem se doplňovat a prohlubovat vzájemné vztahy.

Jako každý pátek jsme se vydali na výpravu, která byla tentokrát specifická v tom, že jsme jeli hned několika různými dopravními prostředky – konečná zastávka byla v Kunčičkách, kde jsme poté vyrazily směr školička.