Biblioterapie

Želvičky a Chobotničky se dnes v zábavném i poučném vzdělávacím programu dozvěděly něco o lidech s tělesným postižením. Pomocí metod biblioterapie a praktických ukázek si mohly vyzkoušet, co takoví lidé potřebují, jak se mohou cítit, co pro ně může být obtížnější, než je třeba pro nás, a jak jim můžeme pomoci, pokud se s nimi setkáme.