Zájmové kroužky

Milí rodiče,

Blíží se nám konec pololetí a s tím i znovu přihlášení do zájmových kroužku. Prosím rodiče, kteří nahlásili třídním učitelkám zájem o pokračování v kroužku, aby jej zaplatili pod stejným variabilním symbolem jako v prvním pololetí. 

Dětem, které se do kroužků hlásí nově, pošleme variabilní symbol na e-mail. Prosíme o zaplacení do 28.1. 2022

Tyto informace platí také pro keramiku. Děti, které pokračují, nemusí podávat přihlášku na SVČ, stačí pouze platbu zopakovat. Nové děti dostanou pokyny k platbě po přihlášení přes http://www.svczabreh.cz/krouzky

Děkujeme.