Z potůčku potok a z říčky řeka….

Protože děti ze třídy Želvička jsou zdatní turisti, rozhodli jsme se, že vyzkoušíme velký výlet do Bělského lesa.🌲🪵🍃 Autobusem a tramvají jsme zajeli až do Výškovic a tam jsme vstoupili do tajemna. Po dřevěných lávkách jsme došli k velkému obrovi 🧌, který hlídá rybníky, mokřady, potoky a potůčky. Pozorovali jsme kačenky 🦆🪿, hmyz 🦗🐜🦋vyzkoušeli jsme vodu ze studánek. Kneipův chodníček jsme jen pozorovali, protože byl neustále zaplněn dětmi i dalšími turisty. Nabrali jsme vodu do našich lahví a vydali se na zpáteční cestu do školky. Samozřejmě pěšky🥇🏆