Winter sports metodou CLIL

Ve třídě Chobotniček se každé pondělí váže k představení týdenního tématu. Tento týden byly dětem představeny sporty, které se pojí se zimním časem. Právě díky projektu „Škola pro život“ se vždy v pondělí seznamujeme s daným tématem, které je vedeno v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2020/2021.

Děti hádaly jednotlivé sporty podle obrázků a přiřazovaly k nim potřeby, které každý sportovec musí mít.

Jako překvapení přišel na návštěvu dětem představit svůj sport a svou výzbroj hokejový hráč. Společně s dětmi poznávali jednotlivé části výzbroje či správný úchyt hokejky.  Dokonce děti naučil správný postoj a manipulaci s pukem. Po rozloučení s hokejistou děti vytvořily cestu sportovců – procvičovaly správný úchop pastelky při obtahování stop hokejisty, lyžaře a krasobruslaře.

V rámci metody CLIL se děti seznámily s novou slovní zásobou.

Vocabulary:

• winter sport • ice hockey • ice skating • skiing / ski • sledding / sledge • hockey player / stick / puck / dress / gloves / helmet

Phrases:

  • Hockey player needs
  • Hold the stick.
  • Let‘s play.
  • Trace a path.
  • Slide down the hill.
  • Skate on the pond.

Nechyběla ani písnička “Fun in the snow“ s jednoduchým tanečkem. Celou lekci jsme zakončili poznáváním rozdílů na zimních obrázcích s totožnou tematikou.

Fun in the snow

Come on, let’s go!
There’s brand new snow!
It’s on the ground!
It’s all around!
It’s in the air!
It’s everywhere!

Let’s slide, slide, slide down the hill!
Slide, slide, slide down the hill!
Let’s slide, slide, slide down the hill!
We’re playing in the snow!

Come on, let’s go!
There’s brand new snow!
It’s on the ground!
It’s all around!
It’s in the air!
It’s everywhere!

Let’s skate, skate, skate on the pond!
Skate, skate, skate, skate on the pond!
Let’s skate, skate, skate on the pond!
We’re playing in the snow!