Ten umí to a ten zas tohle…

V průběhu předešlého týdne jsme si povídali o různých povoláních. Děti se snažily popsat povolání svých rodičů a zároveň přemýšlely, čím by chtěly být, až vyrostou. A aby se jim lépe přemýšlelo a vybíralo, tak jsme dětem připravily několik ukázek. Hrály si třeba na manikéry a manikérky, truhláře a zahradníky. Dále také na zedníky, kteří postavili cihlovou zeď a ze zdí dům. Jiné zase zatloukaly kladívkem hřebíčky a tím si přiblížili práci truhláře. Zjištěním celé hry bylo, že každá profese potřebuje k dané práci jiné pomůcky a nářadí. Děti přiřazovaly a počítaly nářadí pomocí kolíčků – kolíčkohraní. Při pobytu venku bylo potřeba zalévat vysetou zeleninu a tak si hrát na zahradníky. Nezapomněli jsme ani na písničku – „Šel zahradník do zahrady.“ A na jaké povolání jsme se mohli jít přímo podívat? Naším výletem byla návštěva knihovny, kde měly děti připravený program s p. knihovnicí a zvířátky. Podívejte se, jak jsme si to užívali.