Tělo tělíčko, znám ho celé – maličko

Během celého týdne jsme se seznamovali s tím, co si můžeme sami „ohmatat“ a tím je naše lidské tělo. Děti pojmenovávaly části těla a to pomocí hry „Schovej přede mnou…(část těla), měřily sebe i kamarády a porovnávaly, kdo je vyšší x nižší. V průběhu týdne si každý zkusil nakreslit postavu maminky. V šatně můžete vidět naše výtvory – postava holka x kluk – stříhání, správné seřazení části těla a lepení. Dále jsme se okrajově seznámili s kostrou člověka a orgány, děti si prohlížely snímky z RTG na světelném panelu. Nakonec si děti zkusily vytvořit plíce pomocí balónků, aby si mohly představit, jak fungují naše plíce v těle. (výzdoba na nástěnce v šatně) Během toho poznávaly anglická slovíčka – body, head, hands, fingers, nose, eye.. a učili jsme se anglickou písničku „Little snowman.“ A aby bylo naše tělo zdravé, tak jsme nezapomínali cvičit a chodit na procházky na čerstvý vzduch.