S vodou já jsem kamarád, plavání mám velmi rád!

Koukejte maminko a tatínku, jak se mi ve vodě líbí. Do vody foukáme, cákáme i skáčeme a moc se z toho těšíme.

Tak se na mě podívejte, jak mi to hezky jde.