Přírodovědci a pokojová rostlina

Poprvé v tomto roce jsme se opět sešli v přírodovědeckém kroužku. Aktuální téma neslo název „Jak roste rostlinka?“ V první části se děti seznámily s celým vývojem růstu od semínka až po dospělou rostlinu s plodem. Tímto děti zjistily, že i rostliny mají tzv. životní cyklus. K tomu je však za potřebí mnoho podmínek, jako je např. světlo, teplo, voda, živiny. V druhé části jsme se zaměřili na pokojovou rostlinku (Zamioculcas – bylina pocházející z Madagaskaru, v domovině používána jako léčivá rostlina), která se může reprodukovat i jiným způsobem. Děti si nejprve s dopomocí nařezaly polystyrén, do kterého vkládaly otrhané lístky rostliny. Tímto jsme si ukázali, jak se také mouhou množit pokojové rostliny – řízkováním, listovým řízkem. Podívejte se, jak se dětem vedlo.