Prázdninový provoz Mš I. Herrmanna

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Všechny děti, jejichž zákonní zástupci odevzdali přihlášku na letní prázdninový provoz, jsou přijaty.

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA SRPEN 2022

bude uhrazeno prostřednictvím převodu na účet pod přiděleným variabilním symbolem. Děti, které naši mateřskou školu navštěvují, zaplatí školné a stravné pod svým běžným VS. Jestliže jste dostali pokyn k neplacení, neplaťte.

Pokyny k platbám pro děti z Mš Mjr. Nováka (VS + číslo účtu) Vám budou předány na začátku června. Platby prosím uhraďte do 20. června.

V případě dotazů nás kontaktujte na mail sabina.cemova@zskrestova.cz nebo sylva.cechovicova@zskrestova.cz

Platba za měsíc:

Stravné – počet pracovních dnů x 40,-Kč ( celý měsíc 800 Kč)

                 počet pracovních dnů x 47,-Kč (7leté děti, celý měsíc 940 Kč)

Školné  – 350,-Kč/měsíčně