KLUB PŘÍRODOVĚDCŮ

V rámci projektu Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova jsme pro Vás připravili Klub Přírodovědců. Ptáte se, co to vlastně takový klub je? A co naše přírodovědce čeká? Odpověď najdete níže…

Environmentální a badatelské činnosti:

pěstování bylinek, jejich sběr v přírodě a na zahradě

rozeznávaní bylin a jejich léčivých účinků

sušení bylinek, využití při vaření a léčení, ochutnávání čajů

založení bylinária

výroba herbáře

práce se zahradním nářadím

pokusy a experimenty s přírodním materiálem

vážení a zkoumání mikroskopy, lupami

rozvíjení u dětí znalosti a pozitivního vztahu k přírodě

bádání, objevování, poznávání a to vše formou hry a prožitkového učení

Kde: v prostorách  MŠ nebo na její zahradě či v jejím okolí a přírodě

Kdy: 29. 10. 2020 od 13:00 – 14:00

1x za měsíc v odpoledních hodinách po odpočinku dětí

Vaši průvodci za poznáním budou: Tereza Fussová a Marie Kročková

Členství v klubu je bezplatné a je hrazeno z programu Talent Managementu města Ostravy.