Klub přírodovědců – Plave nebo neplave?

Podzim, který k nám přišel, jsme přivítali i s malými přírodovědci. Krásy podzimní přírody jsme společně nejen obdivovali, ale také jsme s ní experimentovali a bádali.

Nejprve jsme se vydali na sběr přírodnin, a to nejen podzimních. Následně jsme pomocí vody zkoušeli, které z nasbíraných přírodnin plavou či neplavou a proč?

Nyní už víme, že nezáleží pouze na tom, zda je předmět těžší nebo lehčí, ale také na tom, zda obsahuje vzduch, který jej nadnáší, nebo ne.

Jak jsme si toto bádání a experimentování s vodou užili můžete vidět níže.