Keramika Cvrček

Keramický kroužek pořádá Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Lektorka dojíždí do naší školky každé úterý a vytváří s dětmi výrobky z hlíny. V dalším týdnu následuje glazování barvami. Po vypálení si děti odnášejí výrobky domů. Další lekce bude v úterý 4. 2. 2020. SVC Zábřeh logo