Hola hola, školka volá!

Úspěšně jsme zahájili nový školní rok. Děti se adaptují a poznávají nové kamarády. Během tohoto týdne jsme se seznamovali nejen s kamarády, ale i s naší třídou, p. učitelkami, s prostorem MŠ, hračkami a s organizací celého dne. Naše hry byly zaměřeny na procvičování jmen a značek – vytleskávání slabik, melodické cvičení „Jak se jmenuješ..?“ Děti si vytvořily složku na výkresy a také pracovaly s vodovými barvami a tuší – znázornění „Moje značka,“ výtvory můžete vidět v naší šatně. Některé děti si složily své jméno z písmenek podle předlohy, i tyto výtvory jsou vystavené. Během celého týdne nás doprovázely známé lidové písně ( Skákal pes, Kočka leze dírou,..) a „Ty a já,“ „Good morning.“ No a jak si to Mořští koníčci užívali? Tak na to se můžete podívat právě tady!