Hodina pohybu navíc

K dětem předškolního věku patří neodmyslitelně pohyb a hra, která je jednou z nejdůležitějších součástí dětského učení.

Přirozeným pohybem dítě rozvíjí nejen tělesnou zdatnost, ale zároveň posiluje hrubou a jemnou motoriku, učí se ovládat své tělo, orientovat se v čase i prostoru. Radost z pohybu podporuje zdravý psychický vývoj.

Pohybové činnosti podporují rozvoj vůle, postřeh dítete, pohotovost reakcí a mohou být preventivním nebo kompenzační opatřením pro správné držení těla a celkovou psychickou odolnost dítete.

Jednou v týdnu k nám do třídy Delfínek dochází trenér házené pan Pavel. Dbá na správné protažení dětí, správnost pohybů během her a cvičení, které dětí nesmírně baví.

Každá lekce je pro děti zajímavá, cvičí s různými velikostmi míčů, s lany a jinými cvičebními pomůckami, které si pan Pavel přinese. Děti si pana trenéra velmi oblíbily a na každou jeho hodinu se moc těší.