Den otevřených dveří (ZŠ Krestova) formou videokonference

Dne 23. února a 23. března v 16:30 hod. budete mít možnost se připojit k videokonferenci, kde bude prezentována naše škola, představí se Vám třídní učitelky budoucích prvňáčků (Iveta Slotová a Šárka Ďásková) a vedení školy Vám zodpoví vaše dotazy.

Odkaz na videokonferenci .

Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2021 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením.

V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy, samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti.