Kde bydlím? – město Ostrava

Minulý týden jsme se seznámili s naší Zeměkoulí, a tak nastal čas se seznámit i s městem, ve kterém žijeme a to Ostravou. S dětmi jsme si vyprávěli o tom, co vše v Ostravě najdeme.

V průběhu týdne jsme si to své městečko nejen celé prošli, ale také postavili. Každý den jsme přistavěli kousek z našeho města. Nejprve jsme ve skupinkách postavili silnice, auta a nejrůznější budovy. Nezapomněli jsme na lesy, potoky ani Zoo a Dinopark.

Také jsme si vyrobili vlastní čističku odpadních vod a názorně si ukázali, čím vším musí voda projít, aby byla znovu čistá.